Projek zakończony! ZAPRASZMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REZULTATAMI PROJEKTU

English

E-mail:


Imi i Nazwisko:


Adres:


Temat:


Treść pytania:

Lider projektu

CRS Centrum Rozwiązań Systemowych promuje i stosuje podejście systemowe w działalności naukowej, edukacyjnej, doradczej oraz w rozwiązywaniu złoźonych problemów. Jesteśmy organizacją nastawioną na działanie. Łączymy badania naukowe z zastosowaniami w zakresie budowania strategii, podejmowania decyzji, wprowadzania rozwiązań w ńycie oraz edukacji. Wspńłpracujemy ze społecznościami lokalnymi, przedsiębiorstwami, ośrodkami akademickimi, organizacjami państwowymi i pozarządowymi. Używamy nowoczesnych metod i narzędzi systemowych, takich jak modelowanie komputerowe i gry symulacyjne. Swoje doświadczenia prezentujemy w ramach organizowanych przez nas warsztatów i szkoleń, które często stają się impulsem dla uczestników do podjęcia działań w ich środowisku.

Więcej informacji: www.crs.org.pl

Adres:
ul. Parkowa 46/1
51-616 Wrocław


Osoby do kontaktu: Anna Dubel, Karolina Królikowska, Marta Jamontt-SkotisPartnerzy projektu

  Grupa SINTEF jest największą niezależną organizacją badawczą w Skandynawii, prowadzącą działania w kilku krajach Europy. Każdego roku SINTEF wspiera rozwój ok. 2000 norweskich i zagranicznych firm poprzez oferowane badania i ekspertyzy oraz wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Więcej informacji: www.sintef.no

Biuro w Warszawie
ul. Polna 50, VI piętro, 00-644 Warszawa
tel/fax: (022) 621 71 61


Osoba do kontaktu: Agnieszka Banrowska
  Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry została utworzona w 2002 roku jako porozumienie gmin, organizacji pozarządowych, biznesu oraz innych instytucji współpracujących na rzecz rozwoju zrównoważonego tego obszaru. Fundacja prowadzi działania mające na celu zarówno ochronę cennej przyrody – dwa obszary Natura 2000 Łęgi Odrzańskie, jak i rozwój społeczno-gospodarczy obszaru przez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz promocję turystyki i walorów kulturowych.

Więcej informacji: www.partnerstwoodry.pl

Adres:
ul. Plac Kopernika 6, 59-230 Prochowice
tel. (076) 858 45 45


Osoba do kontaktu: Andrzej Ruszlewicz
  Oddział Akademicki PTTK w Krakowie
Komisja Ochrony Przyrody


Więcej informacji: oakrakow.pttk.pl/

Adres:
ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków
tel. (012) 422 70 03

Osoba do kontaktu: Piotr Dąbrowski


Wsparcie udzielone przez Islandi, Liechtenstein i Norwegi poprzez dofinansowanie ze środkw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a take budetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

http://www.winfc.tw/email.php http://namhunghotel.com.vn/ContactUs.asp 台南外約|台南外送茶-推薦台南茶訊 http://www.spsc.com.tw/Message.asp 台灣自拍貼圖 新竹市做臉 幼女情色 http://www.kcee.com.tw/opml.php 私人外約 http://www.ntcma.org.tw/boards.asp 草屯山 http://dautoi.vn/activate.php 台南小女人 http://www.fengshuiresort.com.vn/search.asp http://5656.tw/List.asp